@modoguy Kaffe i köket, planerar resor till Falun eftersom dottern flyttar dit i dag för studier.
Nöjde mig därför att endast dammsuga idag