@erikblucher Har en bekant som kanske har en att s…

@erikblucher Har en bekant som kanske har en att sälja. Ska jag kolla?