@kvadratisk Tack, inget system som jag ser som positivt. Minskar lusten att flanera och njuta av ett cafe i staden som jag ser det.

Comments are closed.