Jag har tyvärr svårt att lägga de tillfällen som människor tackar mig på minnet. De passerar förbi utan att jag lägger märke till dem. Det är något jag anser jag borde ändra på. Jag behöver bli bättre att höra och ta till mig när människor säger tack till mig. Att skriva en blogg kanske kan få mig att registrera den tacksamhet som andra visar för mig och mitt arbete. Jag kan tänka mig att jag då kan reflektera mer över vardagen och inte låta dagarna bara passera förbi.

Jag tycker mig dock minnas tacksamhet från kollegor på jobbet när jag ger dem stöd och svar på olika frågeställningar där jag har kunskap. Jag tar mig tid att snabbt hjälpa mina kollegor och vänner om jag får frågor om stöd. Känner att det är viktigt för mig att kunna hjälpa till när jag får möjlighet.

Ett område som jag skulle önska att få tack för i framtiden är mitt engagemang för att hjälpa till att sprida kunskap om olika hållbarhetsaspekter i vårt samhälle. Jag önskar kunna skapa en plattform för kunskap om hur människor kan skapa ett mer hållbart liv och genom det ge kommande generationer samma eller bättre möjligheter som vi har idag.

För att nå detta mål så har jag försökt formulera en typ av slogan för att bibehålla fokus på mitt skrivande och agerande.
”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”
Jag hoppas att detta kan vara en bra utgångspunkt att ha i bakhuvudet. Jag hoppas även att jag kommer utveckla mina tankar om detta i senare inlägg.

Tokyo, den 28 oktober 2016.

Vid datorn,
Ove Jansson