Jag önskar att människor som har ett intresse på någon nivå att skapa en hållbarare värld ska göra detta så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar. För att de ska få stöd i detta så vill jag erbjuda dem hjälp inom olika hållbarhetsområden som är intressanta för mig. Att de genom mig kan öka son kunskap inom olika områden samt få tips om hur det praktiskt kan göra något.

Jag önskar även att de även sprider kunskapen vidare till sina medmänniskor. Jag hoppas mitt engagemang för detta kan leda till att världen blir en lite bättre plats för människor i dag och kommande generationer.

Men det är viktigt att jag bara utgår från de områden som jag själv känner ett intresse för. Jag tror resultatet blir bättre om jag verkligen är intresserad inom ett område för att kunna göra andra engagerade att lära sig mer och sprida kunskapen vidare. I dag finns det många områden som jag är intresserad av, t.ex. Miljömärkning, stadsbyggande, transporter, avfallshantering, elektronik med flera. Så visst finns det mycket att ösa ur.

Att få människor att sprida budskapet vidare är jag också intresserad av, jag tror att resultatet kan nå mycket högre höjder genom att fler sprider budskapet om en mer hållbar värld till sina vänner och bekanta på olika sätt. Mitt intresse för sociala medier, bloggande och kommunikation gör att jag finner att detta område kan komplettera mitt engagemang för en bättre värld på ett bra sätt.

Jag behöver nu i uppstarten av mitt engagemang fortsätta att pränta in min vision som jag har formulerat för mig själv:

”Varje hållbarhetsintresserad bör vidta åtgärder mot en mer hållbar framtid och sprida kunskap om detta.”

Jag anser att denna sammanfattar bra vad jag vill göra. Att avgränsa mig till att endast vilja rikta in mig mot människor som redan har ett litet hållbarhetsengagemang anser jag vara hälsosamt för mig. Att stånga sig blodig mot t.ex. Klimatmotståndare och personer som är övertygade att det inte finns några hållbarhetsproblem leder bara till att jag tröttar ut mig själv. Jag kommer lyssna på dem och försöka förstå deras utgångspunkter men jag kommer inte själv försöka övertyga dem, det tänker jag överlåta till andra som kanske är bättre på detta.

Så, vill ni följa med på resan så får ni gärna följa vad som händer här på min blogg.

På ett café den 1 november 2016,

Vid datorn,
Ove Jansson